Pracownia Komputerowa

Uczestnicy w pracowni komputerowej  zdobywają umiejętności z zakresu obsługi komputera i drukarki. Uczestnicy podczas zajęć w pracowni zapoznają się z obsługą edytora tekstu, obsługą multimedialnych programów komputerowych, zarządzaniem plikami i folderami, skanowaniem fotografii i grafiki. Do swojej pracy uczestnicy wykorzystują Internet oraz pocztę elektroniczną. W trakcie pracy w pracowni uczestnicy mają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań z wykorzystaniem programów dydaktycznych.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.